Viscositeit

De viscositeit van de vloeistof heeft grote invloed op het verpompen hiervan.
Hoog visceuzere vloeistoffen (dus dikvloeibaar) zullen minder goed kunnen toestromen richting de zuigzijde van de pomp. Verder zal een hogere viscositeit ook meer vermogen vragen, dus dient hier met het vermogen van de elektromotor rekening mee gehouden te worden.
Over het algemeen geldt dat centrifugaalpompen behoudens uitzonderingen niet geschikt zijn voor viskeuze vloeistoffen. Daarentegen zijn verdringerpompen hiervoor juist uitermate geschikt, onder anderen omdat het volumetrisch rendement bij stijgende viscositeit steeds beter wordt vanwege de geringere terugstroomverliezen.
Vaak wordt de viscositeit vóór het verpompen verlaagd door de vloeistof te verwarmen. Als de vloeistof in het proces op een hogere temperatuur moet worden gebruikt, dan is dit uiteraard een goede oplossing. Maar in andere gevallen kan dit verwarmen beperkt worden of zelfs achterwege blijven, door te kiezen voor een pomp die speciaal ontworpen is voor hoge of zeer hoge viscositeiten.

Bij de meeste vloeistoffen zal de viscositeit alleen veranderen bij veranderende temperatuur, maar het is ook mogelijk dat de viscositeit verandert onder invloed van een beweging ofwel shear. Bij deze zogenaamde niet-Newtonische vloeistoffen verandert de viscositeit bij stroming, dus ook in de pomp. Een ander verschijnsel is het polymeriseren van sommige mengsels onder invloed van temperatuur- en/of drukverhoging. Als hiermee bij de selectie geen rekening wordt gehouden, dan kan deze polymerisatie spontaan optreden in de pomp, die daarmee mogelijk vast zal lopen. Het is dus van groot belang hiermee bij de pompkeuze rekening te houden. Het is daarom belangrijk te weten of de vloeistof thixotroop, dilatant of anderszins afwijkend is.

viscositeit1.jpg

viscositeit2.jpg 

Voer een punt in voor decimalen in onderstaande converter.

Kinematische viscositeit centistokes (cSt)
Soortelijk gewicht kg/dm3
Dynamische viscositeit centipoise (mPa.s)
     
Dynamische viscositeit centipoise (mPa.s)
Soortelijk gewicht kg/dm3
Kinematische viscositeit centistokes (cSt)

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.